MŠ Býkev

Mateřská škola    Býkev


aktuality

Aktuality

9.4.2024 

Zápis do Mateřské školy Býkev, příspěvková organizace se koná dne 15.5.2024 v čase od 9:30 – 16:00, více informací pod tlačítkem Zápis 24/25 na úvodní stránce

Akce duben 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.4. Mezinárodní den mrkve – ve školce strávíme den, který bude oslavou mrkve. Budeme tvořit, péct, vysévat semínka a hlavně přijdeme všichni oblečeni v oranžové barvě. Předem děkujeme, že dětem dáte cokoli oranžového na sebe nebo jim vyrobíte mrkvičkový kostým.
13.4. Uklidíme naši obec – v sobotu se můžete s vašimi dětmi přidat k řadě dobrovolníků a zapojit se tak do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Více informací na webových stránkách obce.
23.4. Focení v MŠ – v dopoledních hodinách proběhne focení, tentokrát se bude jednat o skupinové foto celé třídy. Cena za fotografii je 50,-. Bude-li mít někdo zájem i o fotografie samostatné (sada jako minule - jarní tématika), dejte vědět do 15.4.2024.
Čtecí babička – v rámci Projektu Celé Česko čte dětem nás navštíví další „čtecí babička“ - termín bude upřesněn.

Akce březen 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.3. Čtecí babička – v rámci Projektu Celé Česko čte dětem nás navštíví další „čtecí babička“ (nabídky z řad rodinných příslušníků našich dětí jsou stále vítány 😊)                      15.3. Logohrátky Slávka Boury – v pátek nás navštíví Slávek Boura se svým projektem, který je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvidel s prvky kreativity a logického myšlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               22.3. Jarně-velikonoční tvoření – v pátek od 14.30 do 16.30 proběhne neformální setkání rodičů, event. prarodičů (dle časových možností) a společně s dětmi si budete moci vytvořit jarně-velikonoční dekoraci, materiál zajištěn

Akce leden/únor 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 29.1. Čtecí babička – v rámci Projektu Celé Česko čte dětem nás navštíví další „čtecí babička nebo dědeček“ (nabídky z řad rodinných příslušníků našich dětí vítány)                14.2. Masopust – rej masopustních masek ve školce se během dopoledne přesune i ven a s dětmi projdeme obcí (za příznivých klimatických podmínek)                                         15.2. Divadlo v MŠ – ve čtvrtek nás navštíví Sváťovo divadlo s pohádkou O perníkové chaloupce

19.1.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PRÁZDNINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2.2024  Pololetní prázdniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19. - 25.2.2024 Jarní prázdniny                                                                                                                                                                                                                                                                                        Uzavření školy v době letních prázdnin  Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání bude mateřská škola po dohodě se zřizovatelem uzavřena v termínu od 15.7.2024 do 30.8.2024. Provoz školy bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

18.1.2024

V  rámci projektu "Celé Česko čte dětem" nás ve čtvrtek 18.1.2024 navštívila "čtecí babička", která dětem přečetla první pohádku. Více v "Projekty",

Akce prosinec 2023 

  2.12. Vánoční jarmark – v rámci jarmarku, který pořádá obec Býkev, bude mít mateřská škola vlastní stánek s výrobky dětí.                                                                                                              5.12. Mikuláš – v 9:00 navštíví školku Mikuláš, čert i anděl s nadílkou. Dopolední akce pro děti.                                                                                                                                                                        7.12. Tak trochu jiné tvoření – od 9:00 tvoření s keramickou hlínou. Dopolední akce pro děti.                                                                                                                                                                          18.12. Vánoční besídka – srdečně zveme nejen všechny rodiče, ale i sourozence či prarodiče na besídku – vánoční posezení s programem, které zahájíme v 15:00. Předem   děkujeme všem, co nám přinesou ochutnávku svého cukroví a pomohou nám tak s dotvořením té správné atmosféry.                                                                                                                          Vánoční prázdniny – mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2023 do 1.1.2024. 2.1.2024 se na vaše děti budeme opět těšit.

30.10.2023

Poděkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Děkujeme Farmě Vraňany za darování dýní pro naší školku.
26.8.2023

Dne 29.8.2023 od 16:00 se koná 1. třídní schůzka rodičů přijatých dětí. 

22.8.2023
Mateřská škola Býkev, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 
1/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 2/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 3/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 4/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 6/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 7/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 8/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 10/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 11/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 12/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 13/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 14/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 16/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 17/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 18/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 19/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 20/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 21/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 22/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024; 23/2023 Přijímá se od školního roku 2023/2024
26.7.2023
Ředitelka Mateřské školy Býkev, příspěvkové organizace se sídlem Býkev 162, 276 01 Býkev vyhlašuje mimořádný zápis do nově vzniklé mateřské školy s nástupem od 1. 9. 2023

Mimořádný zápis bude probíhat dne 8. srpna 2023

Přihlášku a podrobné informace naleznete ke stažení v sekci Zápis 2023/2024.

Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře doručte do Mateřské školy Býkev, příspěvkové organizace se sídlem Býkev 162, 276 01 dne 8. srpna 2023.

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

  • osobním podáním ve škole dne 8. srpna od 10:00 do 16:00 hod.    

  • do datové schránky školy: 9priz54

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Výsledky zápisu budou zveřejněny 22. srpna 2023.

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod registračními čísly) na webu školy a u vchodu do školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři ředitelky mateřské školy dne 22. srpna 2023 od 12:00 do 16:00 hod.


24.7.2023
Aktuální informace k zápisu a přihlášku dítěte do MŠ naleznete v "Zápis 2023/2024"


4.5.2023

Vážení rodiče, rádi bychom vás touto cestou informovali ohledně zápisu do Mateřské školy Býkev. Zápis nebude probíhat ve standardním květnovém termínu jako je tomu u jiných mateřských škol, ale proběhne až během letních prázdnin (v červenci), tzv. mimořádný zápis pro školní rok 2023/2024.
Kritéria přijetí budou následující:
 1.      Děti s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Býkev a Jenišovice.                                                                                                               2.      Předškoláci (dosáhnou 5 let k 31. 8. 2023 – povinné předškolní vzdělávání) s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Býkev a Jenišovice.                           3.      Děti 4leté (dosáhnou 4 let k 31. 8. 2023) s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Býkev a Jenišovice.                                                                                                 4.      Děti 3leté (dosáhnou 3 let k 31. 8. 2023) s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Býkev a Jenišovice.                                                                                                  Kritéria se posuzují shora dolů. Dokumenty potřebné k mimořádnému zápisu budou zveřejněny na připravovaných webových stránkách MŠ Býkev.
"Předzápis" Máte-li zájem o přijetí vašeho dítěte, dětí do Mateřské školy Býkev, prosíme o zaslání základních informací na e-mailovou adresu msbykev@seznam.cz. V případě jakýchkoli dotazů se, prosíme, Obracejte na výše uvedený e-mail.


ZÁPIS 2024/2025

Zápis do Mateřské školy Býkev, příspěvková organizace se koná dne 15.5.2024 v čase od 9:30 – 16:00

ŠKolní rok 2023/2024

Informace pro školní rok 2023/2024

NAŠE ŠKOLKA

O nás

Jsme úplně nová jednotřídní mateřská škola s působností pro obce Býkev a Jenišovice. Činnost školky byla zahájena k 1.9.2023.
Náš tým:

Mgr. Kateřina Zákorová, ředitelka, učitelka

Jana Tomášková, DiS, učitelka

Bc. Veronika Soudská, DiS, učitelka

Petra Melicharová, asistentka pedagoga

Lucie Pomlenyiová, vedoucí školní kuchyně, hlavní kuchařka

Daniela Melichová, školnice, uklízečka

Horní index

ProjektyCelé Česko čte dětem

Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". V rámci tohoto projektu nás ve čtvrtek 18.1.2024 navštívila "čtecí babička", která dětem přečetla první pohádku.


STRAVOVÁNÍ

Jídelna

Jídelníček na 16. týden

Pondělí 15.4.2024

Přesnídávka: Houska s pomazánkovým máslem, ovoce, mléko, čaj (1a, 7)

Oběd: Chlebová polévka (1a, 3); Fazolové Con Carne s vepřovým masem, chléb, čaj, šťáva (1a)

Svačina: Chléb kvasový, pomazánka liberecká, zelenina, šťáva (1a, 7)

Úterý 16.4.2024

Přesnídávka: Chléb královský se strouhaným sýrem, zelenina, mléko, čaj (1a, 1b, 7, 11)

Oběd: Zeleninový vývar s těstovinou (1a, 9); Hovězí na česneku, špenát, bramborové knedlíky, čaj, šťáva (3, 7)

Svačina: Rohlík s lučinou, ovoce, šťáva (1a, 7)

Středa 17.4.2024

Přesnídávka: Krupicová kaše s kakaem, ovoce, mléko, čaj (1a, 7)

Oběd: Sicilská rybí polévka (1a, 3); Šunkofleky, kyselá okurka, čaj šťáva (1a, 3)

Svačina: Chléb lámankový, pomazánka barevná tvarohová, zelenina, šťáva (1a, 1b, 7, 11)

Čtvrtek 18.4.2024

Přesnídávka: Rohlík s taveným sýrem, ovoce, mléko, čaj (1a, 7)

Oběd: Cizrnová polévka s rajčaty (1a, 9); Kuřecí řízek, šťouchané brambory, zeleninová obloha, čaj, šťáva (1a, 3, 7)

Svačina: Toustový chléb tmavý, pomazánka z červené řepy, zelenina, šťáva (1a, 1b, 7, 11)

Pátek 19.4.2024

Přesnídávka: Chléb slunečnicový, pomazánka ředkvičková, zelenina, mléko, čaj (1a, 1b, 7, 11)

Oběd: Pórková polévka krémová s krutonky (1a, 7); Špagety se smetanovo-sýrovou omáčkou s anglickou slaninou, čaj, šťáva

(1a, 7)

Svačina: Jablečný koláč s drobenkou, ovoce, mléko, šťáva (1a, 3, 7)


Vysvětlivky alergenů uvedených výše: 1 - Obiloviny obsahující lepek, 2 - Korýši,  3 - Vejce, 4 - Ryby, 5 - Podzemnice olejná (arašídy), 6 - Sójové boby (sója), 7 - Mléko, 8- Skořápkové plody, 9 - Celer, 10 - Hořčice, 11 - Sezamová semena (sezam), 12 - Oxid siřičitý a siřičitany, 13 - Vlčí bob (lupina), 14 - Měkkýši                                   

Informace: Strava je určena k okamžité spotřebě.                                                                          Vedoucí stravování: Lucie Pomlenyiová, Kuchař/ka: Lucie Pomlenyiová, Daniela Melichová                                                                                                                                              Změna jídelníčku vyhrazena.

Horní index

Galerie


kontakty

Kontakty

Mateřská škola Býkev, příspěvková organizace 
Býkev 162
276 01 Býkev
IČ: 71294341 

+420 606 416 641 

čísla účtů:
131-982820277/0100 MŠ | 131-1069310247/0100 ŠJ

msbykev@seznam.cz
Po–Pá: 6:30–16:30